אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי

עסק כושל שאינו מצליח לאורך זמן לייצר יותר הכנסות מהוצאות יהיה מן הסתם בבעיה חמורה של תזרים מזומנים ומכאן גם תיווצר בעיה ביכולת קבלת הלוואות ממקורות חיצוניים שונים. אולם גם עסק רווחי ומצליח יכול להימצא בבעיה מבחינת תזרים מזומנים ובעיה זו יכולה להוות את הגורם המונע צמיחה והמראה. מצב בעייתי כגון זה, יכול להיגרם ממספר סיבות, לדוגמה: מצב בו העסק מחויב להימצא מספר חודשים בהוצאות על רכישות ללא הכנסות (כגון יבוא), מצב בו נוצרו חורים בהתנהלות הכלכלית ועוד. במצבים מעין אלה יכולות לבוא בחשבון מספר פעולות להצלת העסק ו/או צמיחתו. הלוואה היא אחת מהן. לשם כך כדאי לחקור ולהבין מהן האפשרויות, יתרונות, חסרונות, סכנות הכרוכים בלקיחת הלוואה.

להיות לווה נכון

בעלי עסקים צריכים לקחת בחשבון מצבים וזמנים בהם תידרש הלוואה לעסק בין אם מהבנק או קבלת אשראי חוץ בנקאי, לשם מתן מרווח נשימה בזמנים קשים או לצורך התרחבותו וצמיחתו של העסק. במקביל חשוב ביותר להפנים שניהול כלכלי נכון, יעיל ומקצועי הוא דבר הכרחי ויש לשים עליו את הדגש מבחינת רכישת הידע וקבלת עזרה מקצועית.

כל גורם המלווה כספים לעסקים מעוניין לעשות זאת תוך בטחון שהלווה יחזיר את ההלוואה בזמן ולא מתוך לקיחת סיכון בהקשר לכך. לווה אשר הוכיח בעבר אמינות והתנהלות נכונה בהחזרת הלוואה בזמן המיועד, זוכה לריבית נמוכה בעת בקשה להלוואה נוספת, יותר מלווה שהוכיח את ההיפך. מענק הלוואות מתבצע על ידי שני סוגי מלווים עיקריים: בנק ומלווה מחוץ לבנק.

אפשרות להלוואות מחוץ לבנק

כאשר בנק מלווה לעסק כסף, פעולה זו נעשית, או שלא, מתוך היכרות עם מקורות ההחזר של בעל העסק ואף עם חלק מחסכונותיו. מלווה אחר מחוץ לבנק איננו חשוף למידע זה ולכן ברב המקרים ידרוש ריבית גבוהה יותר עבור מתן ההלוואה.  קיימות חברות רבות המעניקות הלוואות לעסקים, כלומר מעניקות אשראי חוץ בנקאי. ניתן לקבל אשראי מחברה מעין זו גם כאשר הבנק ממאן בכך וכמו כן זהו גם מקור נוסף להלוואה באמצעותו יכול לגדול פוטנציאל הצמיחה של העסק. חברת אשראי חוץ בנקאי מעניקה אשראי בהתאמה אישית ללווה. גם מול חברות אלו נדרש הלווה לעמוד בהסכמי החזרת ההלוואה ולא, יהיה צפוי בחיוב ריבית פיגורים ובהליכים של הוצאה לפועל בהתאם לחוק. לכן בטרם נעזר הלווה בחברת האשראי עליו לבדוק באיזה סדר גודל של ריבית מדובר ומהי יכולתו בהחזרת ההלוואה. בדיקה נוספת וחשובה היא טיב חברת האשראי – האם הינה בעלת רישיון במתן שירותים פיננסיים או שאיננה בעלת רישיון ומשתייכת לשוק האפור.

חברת אשראי מקבלת רישיון במתן אשראי ושירותים פיננסיים נוספים רק לאחר שהוכיחה כי הינה בעלת הון עצמי ברמה המינימאלית שנקבעה וכן לאחר שנבחנה מבחינת יושרה. חברה זו מחויבת בדיווחים שונים ושקיפות כלפי לוויה.

השאירו פרטים

בואו נצא לדרך משותפת

הגעת להחלטה הנכונה

אני כאן
לעזור לכם