לפגישת ייעוץ כלכלי חינם

ייעוץ כלכלי לעסקים

תוכנית כלכלית

התנהלות כלכלית נכונה – המפתח להצלחתו של כל עסק

תוכנית כלכלית היא החזון הכלכלי של העסק שלך

תוכנית כלכלית הינה מימוש כל התוכניות העתידיות, הציפיות, החלומות, הרצונות והתחזיות של בעל העסק כשהם מתורגמים למספרים ומוצגים בפורמט של דוח רווח והפסד חודשי.

תוכנית כלכלית או תקציב שנתי בשמה האחר בנויה כדוח רווח הפסד חשבונאי אך להבדיל מדוח רואה החשבון היא מפורטת ברמת חודשים כאשר בכל חודש מפורטות ההוצאות החזויות בו ובהתאם גם ההוצאות והרווח החודשי.

 

אז איך בונים תוכנית כלכלית ?

תוכנית כלכלית נבנית בדרך כלל לקראת סוף שנת עבודה, לגבי השנה הבאה. כלומר מדובר בתחזית המנסה לצפות את פני העתיד בכפוף להנחות עבודה עליהן היא מתבססת ואשר הינן חלק בלתי נפרד ממנה.

בכל תוכנית כלכלית בשורה הראשונה מפורטות ההכנסות השונות בהתאם לחודשי השנה, ההכנסות המפורטות בתוכנית מתבססות על ההכנסות בחודשים המתאימים בשנים קודמות, על העונתיות ממנה מושפעת פעילותו של העסק, על אירועים רלוונטיים כגון מועדי חגים וימי השבוע בהם הם חלים, מספר ימי החול וימי סוף השבוע במהלך החודש ובעיקר על תכניותיו, ציפיותיו וכוונותיו של בעל העסק מעסקו במהלך שנת העבודה הבאה.

ההכנסות המפורטות בתוכנית אמורות לקחת בחשבון את היקף ההשקעה בפרסום, השינויים במספר המועסקים בעסק, השקעות מתוכננות בעסק, כניסה לתחומי פעילות חדשים/נוספים וכו'.

לאחר שניסינו לחזות את התפתחות ההכנסות במהלך שנת העבודה הבאה במהלך כתיבת התוכנית הכלכלית יש לנסות ולהעריך את התפתחות מחירי המוצרים/שירותים של העסק, את התפתחות מחירי חומרי הגלם והשירותים הנרכשים על ידו, שינויים בשערי מטבע לעסקים הסוחרים עם חו"ל, וכו'.

תוכנית כלכלית – הצורך לחזות את העתיד ולראות את הנולד

כעת מגיע שלב ההוצאות של התוכנית הכלכלית: ראשית, ההוצאות המרכיבות את עלות המכר (חומרי גלם, עובדים ישירים וכו'). בשלב זה יש לנסות ולחזות את התפתחות העלויות במהלך השנה הבאה, במקביל יש להתאים את עלות המכר לתחזית ההכנסות החודשית. לדוגמה, אם הנחנו עליה של 10% במכירות, יש להניח עליה תואמת בעלויות חומרי הגלם, שעות העבודה, השינוע וכו'.

לאחר שטיפלנו בעלות המכר, הגיע תורן של הוצאות ההנהלה והכלליות, הן אמורות לחזות את השינויים הצפויים בעלויות כוח האדם המנהלתי, כלי רכב ותחבורה, תקשורת, האם ידרשו משרדים/מחסנים/אולמות ייצור נוספים וכו'.

רכיב ההוצאה הבא הוא עלויות המימון, רכיב זה אמור לקחת בחשבון את צרכי ההון החוזר של העסק: עסק הנמצא בצמיחה מהירה נזקק להון חוזר גדול יותר שכן הוא נדרש לשלם עבור חומרי גלם, שכר עבודה ומיסים ולא תמיד הינו מסוגל לגבות את התמורה מלקוחותיו בלוחות זמנים דומים, לעיתים הוצאות הייצור, השיווק והמכירה מקדימות בימים רבים את מועד הגבייה בפועל מהלקוחות עובדה שעלולה ליצור עומס בלתי סביר/אפשרי על תזרים המזומנים של העסק. בעת בניית תחזית הוצאות המימון יש לקחת בחשבון גם את תחזית השינויים הרלוונטיים בשערי המט"ח (לחומרי גלם ותוצרים מוגמרים שקונים/מוכרים בחו"ל). במקרה הצורך זה המקום גם לקחת בחשבון עלויות נוספות לרכישת הגנות שערי מט"ח מתאימות.

כנגזרת מידית מכל האומדנים שפורטו לעיל ניתן לראות את הרווח/הפסד הצפוי לכל חודש בשנת העבודה הבאה ולתקן את התוכנית בהתאם לרצון ולצורך.

לבסוף, רצוי לבחון מידי חודש את התחזית לעומת הביצוע בפועל ובהתאם לצורך לעדכן את יתרת התוכנית בהתאם.

תוכנית כלכלית היא כלי חיוני לכל עסק ושימוש מושכל בה צפוי להעניק לכל בעל עסק שליטה גבוהה מהותית בעסק אותו הוא מנהל ולאפשר לו שינויים ותמרון תוך כדי תנועה.

למידע נוסף על: בדיקת כדאיות כלכלית, אשראי חוץ בנקאי, התייעלות כלכלית והוזלת עלויות בעסק

פנה אלינו כעת:

הפתרון הכלכלי שלכם
מחכה רק לכם

לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות השאירו פרטים ואחזור אליכם

לפגישת ייעוץ כלכלי חינם